ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ БЕЗДОМНИХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ"      

       


Витяг з Типового положення про центр обліку бездомних осіб, затверджено Наказом Міністерства соціальної політики України 19.04.2011 N 135

I. Загальні положення
1. Центр обліку бездомних осіб (далі - Центр) є закладом соціального захисту, утвореним для виявлення та ведення обліку бездомних осіб.
4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України , законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики, а також цим Положенням.

5. Центр фіксує усі звернення осіб, у тому числі і у тих випадках, коли особі було відмовлено у наданні послуг.
Інформація про особу є конфіденційною. Збирання, зберігання та використання цієї інформації здійснюються з додержанням вимог
Конституції України та Законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та "Про захист персональних даних".

II. Завдання Центру:
виявлення та ведення обліку бездомних осіб;
забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, визначених законодавством України;
видача посвідчення про взяття на облік встановленого зразка;
вивчення наявності у регіоні закладів соціального захисту для бездомних осіб та вільних ліжко-місць у цих закладах для вирішення питання організації тимчасового притулку бездомних осіб;
сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або місця перебування бездомних осіб;
надання допомоги у відновленні документів бездомних осіб, майнових та житлових прав, сприяння у працевлаштуванні, отриманні медичної допомоги тощо;
сприяння забезпеченню реалізації конституційного права бездомних осіб брати участь у виборах та подання органам ведення Державного реєстру виборців відповідних відомостей згідно із законодавством;
надання бездомним особам інформаційних, юридичних та інших соціальних послуг;
співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, громадськими організаціями тощо з питань, що належать до його компетенції;
інформування населення про роботу Центру, його завдання, принципи діяльності.
III. Умови та порядок надання послуг
1. Центр надає послуги на підставі письмової заяви бездомним особам (далі - клієнт), які досягли 18-річного віку, у тому числі бездомним особам з дітьми, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають на території України.
У разі звернення до Центру бездомних осіб з дітьми працівники Центру інформують про виявлених дітей службу у справах дітей за територіальним принципом розташування. За згодою батьків діти направляються до притулків для дітей служб у справах дітей.
Безпритульні діти, які звертаються до Центру без батьків, направляються до притулків для дітей служб у справах дітей за територіальним принципом розташування у супроводі працівників Центру.

2. До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебувають у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.
У разі відмови в обслуговуванні Центром особі вказується причина відмови та надаються інформаційні послуги щодо можливих шляхів отримання допомоги у відповідних соціальних службах, закладах тощо.

3. У Центрі на кожного клієнта формується особова справа. Із
особових справ формується картотека клієнтів Центру.

V. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Центру
2. Соціальні послуги в Центрі можуть надаватись клієнтам як на платній, так і на безоплатній основі відповідно до Закону України "Про соціальні послуги".
Кошти, отримані від оплати за послуги, спрямовуються виключно на здійснення функцій Центру.
3. До роботи у Центрі можуть залучатися відповідно до законодавства громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та волонтери.


Немає коментарів Додати коментар