ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

"ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ БЕЗДОМНИХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ"      

       


Огляд законодавства, що регулює соціальну роботу з бездомними громадянами

 


Конституція України гарантує:
"Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними" (ст. 21 Конституції України)
"Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання" (ст. 33 Конституції України)
"Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.
Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону." ( ст. 47 Конституції України)

Витяг із Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" вiд 02.06.2005 № 2623-IV
Стаття 2. Визначення термінів
бездомність - соціальне становище людини, зумовлене
відсутністю в неї будь-якого житла, призначеного та придатного для
проживання;
бездомна особа - особа, яка перебуває у соціальному становищі
бездомності. До бездомних осіб належать безпритульні особи та
особи, які мають притулок;
безпритульна особа - повнолітня особа, яка проживає на
вулиці, в парках, підвалах, під'їздах будинків, на горищах,
об'єктах незавершеного будівництва, в інших місцях, непризначених
та непридатних для проживання, у тому числі жилих приміщеннях, що
перебувають в аварійному стані.
Стаття 5. Основні права та обов'язки бездомних осіб і безпритульних дітей
1. Бездомні особи і безпритульні діти мають всі права і свободи, закріплені Конституцією і законами України.
2. Бездомні особи і безпритульні діти зобов'язані дотримуватися Конституції і законів України, шанувати традиції та звичаї народу.
3. Бездомні особи зобов'язані надавати достовірну інформацію щодо наявності у них житла та іншу інформацію, спрямовану на розв'язання їхніх життєвих проблем.
Стаття 6. Облік бездомних осіб і безпритульних дітей
1. З метою створення необхідних умов для забезпечення прав та свобод бездомних осіб і безпритульних дітей впроваджується їх облік.
2. Облік бездомних осіб ведеться за місцем їх проживання або місцем перебування на підставі особистого звернення або їх виявлення.
Стаття 8. Поновлення та отримання документів, що посвідчують особу
1. Бездомні особи, які не мають паспортного документа, звертаються для поновлення в установленому порядку документів, що посвідчують особу, до органів реєстрації за територіальним розташуванням центрів обліку, де вони перебувають на обліку, або закладів, де їм надали тимчасовий притулок.
Органи реєстрації у строки, встановлені законодавством, повинні видати бездомному, який є громадянином України, паспорт громадянина України.
Стаття 9. Реєстрація місця проживання або місця перебування бездомних осіб
1. Реєстрація місця проживання або місця перебування бездомних осіб здійснюється органом реєстрації за адресою центру обліку, де вони перебувають на обліку, або відповідного закладу, де їм надається тимчасовий притулок.
2. Порядок реєстрації місця проживання або місця перебування бездомних осіб затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Запобігання бездомності осіб, які звільняються з установ виконання покарань
1. Запобігання бездомності осіб, які звільняються з установ виконання покарань, здійснюється відповідно до цього Закону, Кримінально-виконавчого кодексу України, Житлового кодексу Української РСР , Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк".

Стаття 17. Надання послуг бездомним особам
1. Суб'єктами, які забезпечують реінтеграцію бездомних осіб, можуть надаватися такі послуги: тимчасовий притулок, соціальні, медичні, юридичні, освітні, реабілітаційні.
2. Бездомним особам надаються послуги за місцем їх проживання або місцем перебування, а саме в закладах для цієї категорії осіб, а також поза межами таких закладів із застосуванням мобільної форми надання соціальних послуг - соціального патрулювання.
3. Послуги можуть надаватися і на платній, і на безоплатній основі відповідно до законодавства.